اداره خدمات دانشجویی

معرفی اداره خدمات دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگی:   ایمان قنواتی

تحصیلات:              کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:

1) مدیر روابط عمومی دانشگاه

2) مدیر داخلی مجله علوم و فنون دریایی

3) رییس اداره خدمات دانشجویی

 

واحدهای زیر مجموعه:

1) اداره تغذیه

2) امورخوابگاه ها

3) اداره رفاه دانشجویی