اداره تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی:   رضا قنبری

تحصیلات:              کارشناسی

سوابق اجرایی:

1) معاون حراست (معاونت حفاظت فیزیکی)

2) مدیریت حراست

3) رییس اداره تربیت بدنی

 

معرفی اداره تربیت بدنی

ورزش در دانشگاه یعنی نشاط، سلامتی و آگاهی، که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه‌ای خلاق، پویا، سالم و استوار می‌شود. اداره تربیت‌بدنی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را جهت نیل به سلامتی در ابعاد مختلف روحی، روانی، جسمانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی به مرحله اجرا می گذارد. افزایش سطح سلامت و شادابی مخاطبین این حوزه در سطح دانشگاه اعم از دانشجویان،کارکنان، اساتید و خانواده های آنان با ارائه فعالیت های ورزشی از مهمترین رسالت های این اداره کل به شمار می رود. این رویکرد با ابزار ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، توجه به زیر ساخت ها، فعالیت های عمرانی (ساخت و نگهداری)، آموزش نیروی انسانی و .. میسر می شود.

شرح وظایف :

  • توسعه و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه؛
  • ارائه خدمات ورزش همگانی(ورزش روزانه، خدمات استفاده آزاد از فضاها و اماکن ورزشی دانشگاه، جشنواره ورزش همگانی و ...)؛
  • ارائه خدمات ورزش قهرمانی (تشکیل تیم های ورزشی منتخب دانشگاه و اعزام به مسابقات در سطح دانشجویی و کارکنان)؛
  • ترغیب دانشجویان و کارکنان به شرکت در فعالیت های ورزشی؛
  • اجرای برنامه های آموزش ورزش در رشته های مختلف؛
  • برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
  • تشکیل تیم های ورزشی و اعزام به مسابقات المپیاد سراسری دانشجویان؛
  • تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز در سطح دانشگاه؛