مرکز بهداشت و مشاوره

                                                                                          معرفی مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگی:   زینب محمدی

تحصیلات:              کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:

مسئول مرکز مشاوره

 

تاریخچه، اهداف و خدمات مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه

مرکز مشاوره دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فعالیت خود را از سال 1383 به صورت ساعتی آغاز نمود و از سال 1388 به صورت تمام وقت آنرا گسترش داد. از سال 1388 تا کنون مسئولیت این مرکز بر عهده سر کار خانم زینب محمدی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی می باشد، کارشناس این مرکز سرکار خانم مژگان فاضلی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی می باشد که از سال 1393 تا کنون در این مرکز فعالیت دارد. از سال 1394 فعالیت مرکز در دو بخش مشاوره و بهداشت و درمان گسترش یافت و طی این مدت شعب مشاوره و روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی تاًسیس شده است. این مرکز از نظر سازمانی زیر نظر معاون دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند.                                                                                                                  

اهداف:

ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است که در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی، مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری روان شناسان و مشاوران با تجربه با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمات رسانی به دانشجویان وکارکنان محترم دانشگاه است.                                              

رشد و افزایش سطح توانمندی ها و استعدادهای دانشجویان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای تحصیل و آینده ای بهتر از طریق ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی از اهداف این مرکز می باشد.

مرکز مشاوره دانشگاه در زمینه های زیر به ارائه خدمات می پردازد:

1- ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

2- کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک های روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و ...

3- راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود

4- راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم گیری آگاهانه، عاقلانه و حسن انتخاب

5- شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان

6- کمک به رشد شخصیتی، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط