وظائف مرکز بهداشت و مشاوره

زینب محمدی
مسئول مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

مژگان فاضلی
کارشناس مرکز مشاوره

نام و نام‌خانوادگی سمت خط مستقیم تحصیلات 
زینب  محمدی مسئول مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی  53534945 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
مژگان فاضلی کارشناس مرکز مشاوره 53534945 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

                                  شرح وظایف:

•    برگزاری جلسات مشاوره خصوصی  و گروهی 
•    اجرای کارگاههای آموزشی ویژه اساتید –کارکنان و دانشجویان 
•    اجرای طرح های آموزشی نظیر پیشرفت تحصیلی – سلامت روان – سیمای زندگی و ..
•    تهیه و توزیع بروشور در موضوعات مختلف ویژه اساتید –کارکنان و دانشجویان
•    تشکیل کانون همیاران سلامت روان 
•    برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقای بهداشت روانی
•    تحقیق درباره مشکلات دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب زا
•    ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به دانشجویان
•    شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت.
•    جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیت های بهداشت روانی.
•    برنامه ریزی جهت شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان
•     همکاری با ارگان های خارج از دانشگاه از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر ، مرکز بهداشت و ...

شورای انظباطی
کمیته انضباطی دانشگاه مسئول رسیدگی به مسائل و مشکلات اخلاقی، آموزشی و انضباطی دانشجویان در دانشگاه می باشد. در این کمیته اولویت بر اصلاح دانشجویان می باشد


کمیسیون موارد خاص
وضعیت دانشجویانی را که جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشکل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد.