مدیریت امور دانشجویی

معرفی مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، این مدیریت زیر نظر معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه با نظارت و برنامه ریزی، به ارائه خدمات رفاهی، معیشتی و بهبود وضعیت مالی و اسکان دانشجویان می پردازد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاه ها، شکوفایی استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط علمی، پژوهشی می باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی دانشجویان دارد، به همین جهت در حوزه مدیریت امور دانشجویی، تلاش برای تأمین رفاه و شرایط مطلوب زندگی دانشجویی، براساس الگوی برنامه های توسعه، طرح ریزی گردیده است.تأمین اسکان دانشجویان، شرایط مناسب زندگی در سراهای دانشجویی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، پرداخت وام، اعطای کار دانشجویی و ... اهم فعالیتهای مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را تشکیل می‌دهد.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه با نظارت و پیگیری مستمر خود تلاش می‌نماید خدمات فوق‌الذکر به دانشجویان را به نحو مطلوب مدیریت نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهد.

شرح وظایف:

 1. تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 2. اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان
 3. تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین استادان و دانشجویان
 4. برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی
 5. انجام خدمات مربوط به ارائه کمک‌های مالی و وام‌های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 6. انجام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویان
 7. نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی
 8. نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
 9. برنامه‌ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف
 10. برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان 
 11. انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق