اهداف و چشم انداز

1- گسترش دانش و مهارت‌های دانش آموختگان برای نیل به خوداتکایی ملی

2-جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به  فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

3-تولید و انتشار نشریه علمی ، فیلم‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‏ها و دانشگاه‏ها

4- برنامه‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن با هدف کسب موفقیت در جشنواره ملی حرکت

5- بهره‌گیری از آرا و تجارب دانش‌آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی دانشگاه