نظرسنجی سلف سرویس

شورای صنفی رفاهی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • 0
 • 1 - هر دانشجو می تواند 12 غذا از منوی پیشنهادی را انتخاب کند. 2 - اگر از کامپیوتر برای شرکت در نظرسنجی استفاده می کنید، حتما کلید کنترل کیبورد (Ctrl) را نگهدارید و موارد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  1
 • لطفاً از 23 مورد غذای پیشنهادی 12 مورد را انتخاب نمائید.
  2
 • نام و نام خانوداگی :*
  3
 • شماره دانشجوئی :*
  4
 • منوی غذاهای پیشنهادی* لطفا 12 مورد انتخاب نمائید
  5