مدیریت امور فرهنگی

 دکترمجید حیدری

مدیریت امور فرهنگی


 •   خانه فرهنگ شهید بهروز مرادی

 •   دکتری زمین شناسی اقتصادی

 •   53534115 - 061

 •    Heidari.Majid006@gmail.com


شرح وظایف:

 1. نیازسنجی از دانشجویان و به کارگیری نظرات آنها جهت برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 2. هماهنگی جهت یکپارچه سازی کلیه فعالیت های فرهنگی دانشگاه و واحدهای تابعه
 3.  تشویق دانشجویان فعال در فعالیتهای فرهنگی، هنری، فوق برنامه و ورزشی
 4. ایجاد تعامل با نهادهای فرهنگی داخل دانشگاه وشهرستان و سطح استان
 5.  برنامه ریزی جهت تعمیق باورهای دینی و معرفتی دانشجویان، کارکنان و اساتید
 6.  جذب اعتبارات برای انجام فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 7. ارزیابی فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 8.  نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی عقیدتی و فوق برنامه جهت دانشجویان، کارکنان و اساتید
 9.  حمایت و پشتیبانی از نشریات دانشجویی
 10.  نظارت بر حسن اجرای مراسم ویژه برنامه ها در مناسبت های مختلف در دانشگاه
 11.  برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه های دانشجویی
 12.  تقدیر از دانشجویان فعال و نخبه، علمی، فرهنگی، هنری وتربیت بدنی
 13. حمایت و نظارت بر حسن اجرای جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان
 14.  شناسایی دانشجویان فعال و به کارگیری آنها در انجام فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 15.  برنامه ریزی جهت شناسایی چالش های فرهنگی و تلاش جهت تعمیق باورهای دینی و مذهبی در دانشجویان
 16.  برنامه ریزی و تدوین آئین نامه جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن
 17.  نظارت بر تهیه و چاپ  ویژه نامه ها، کتب و عملکرد معاونت فرهنگی
 18.  اجرای طرح ها و برنامه های لازم جهت جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی، هنری در قالب تشکل های دانشجویی
 19.  ایجاد زمینه جهت رشد خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در تولیدات فرهنگی
 20. هماهنگی جهت  برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی و قرآنی
 21. پیگیری و انجام امور محوله مطابق نظر مافوق

سوابق اجرایی:

 • پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
 • مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
 • مشاور پژوهشی طرح های مطالعاتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری کشور
 • مشاور پژوهشی اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی آبادان

افتخارات علمی:

 • برنده جایزه دانش آموخته برتر بنیادملی نخبگان (جایزه شهید تهرانی مقدم )
 • کسب رتبه کتاب و مقاله برگزیده جشنواره بین المللی خیام
 • کسب مقام کتاب سال استان خوزستان در بخش فنی مهندسی
 • دانشجوی دکتری برتر کشور از طرف انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (1396)